Kiếm Đạo Phong Vân - Giftcode 500.000đ

31/03/2019

Áp dụng cho game Kiếm Đạo Phong Vân - Gamota

Nội dung: Giftcode trị giá 500.000đ, bao gồm:

  • 5000 Vàng Lam Tinh Trung(Khóa) * 5
  • Rương Phù Văn Cam(Khóa) * 6
  • Thẻ Chúc Phúc Kỵ(Khóa) * 2
  • Thẻ Chúc Phúc Sủng(Khóa) *2
  • Thuốc EXP x2(Khóa) * 2

Hướng dẫn sử dụng:

  • B1: Sao chép mã Giftcode
  • B2: Mở game, vào mục Phúc Lợi & nhập mã Giftcode.

Lưu ý:

  • Mỗi mã Giftcode chỉ sử dụng 1 lần.
  • Từ cấp 90, mục Phúc Lợi mới được mở.

Hotline Appota: 0919015533 (số máy lẻ 102 đến 106)