Thiên Long Kiếm - Giftcode 500.000đ

31/03/2019

Áp dụng trong game Thiên Long Kiếm - Gamota

Nội dung: Giftcode trị giá 500.000đ, gồm:

  • Lì xì thiên long *50
  • Điêu văn tiên dực lv5 *1
  • Quà tuần khí huyễn cảnh tuần *5
  • Hộp huyền binh truyền thế *10

Hướng dẫn sử dụng:

  • B1: Sao chép mã Giftcode
  • B2: Mở game, vào mục Phúc Lợi & nhập mã Giftcode.

Lưu ý: Mỗi mã Giftcode chỉ sử dụng 1 lần.

Hotline Appota0919015533 (số máy lẻ 102 đến 106)