Donate bằng ví Appota
Sử dụng điện thoại scan mã QR Code để thực hiện tính năng donate

Các bước:
1. Mở Ứng dụng Ví Appota
2. Bấm Quét mã
Donate trực tiếp tại web
Donate

Hoặc