1. Cam kết bảo mật:

- Cửa hàng tham gia cam kết bảo mật toàn bộ thông tin hợp đồng, thông tin về kế hoạch marketing hợp tác và các thông tin về kinh doanh khác liên quan đến việc hợp tác với nhà cung cấp ứng dụng Appota.

- Việc cung cấp thông tin, trả lời phỏng vấn báo chí về ứng dụng Appota phải có sự đồng ý của bộ phận phụ trách củaỨng dụng Appota.

- Việc cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước phải có yêu cầu từ các cơ quan sau thì không cần phải có sự đồng ý của nhà cung cấp ứng dụng Appota: Tòa án, viện kiểm soát, công an từ cấp huyện trở lên.


2. Cam kết kinh doanh:

- Cửa hàng tham gia cam kết hoàn tiền cho toàn bộ khách hàng không phân biệt giá trị, thời gian và đối tượng giao dịch.

- Cửa hàng muốnđăng ký tham gia phải có đơn đăng ký tham gia và ký hợp đồng tham gia.

- Cửa hàng muốn kết thúc chương trình hoàn tiền phải thông báo cho nhà cung cấp ứng dụng Appota tối thiểu 10 ngày làm việc.

- Cửa hàng tham gia cam kết toàn bộ sản phẩm, dịch vụ được cung cấp bởi cửa hàng đảm bảo: đầy đủ điều kiện về kinh doanh theo pháp luật Việt Nam, không bán hàng giả, hàng kém chất lượng tại cửa hàng ( không phân biệt sản phẩm đó có tham gia hoàn tiền hay không).