Chính sách giá, phí dịch vụ cho các dịch vụ trung gian thanh toán do Công ty cổ phần AppotaPay cung cấp đối với Khách hàng. Cụ thể:

1. Dịch vụ Ví điện tử:
STT Tên loại phí Mức phí
1 Phí đăng ký mở tài khoản Ví 0 đ
2 Phí duy trì tài khoản Ví 0 đ
3 Phí nạp tiền vào Ví từ TKTT 0 đ
4 Phí rút tiền từ Ví ra TKTT Thỏa thuận
5 Phí thanh toán hàng hóa, dịch vụ, hóa đơn,...bằng Ví 0 đ
6 Phí chuyển tiền giữa các Ví điện tử APPOTA 0 đ
2. Dịch vụ Cổng thanh toán:
STT loại phí Mức phí thu
1 Phí kết nối hệ thống 0 đ
2 Phí duy trì dịch vụ 0 đ
3 Phí từng giao dịch Thỏa thuận
4 Phí sửa đổi, chỉnh sửa Thỏa thuận
3. Dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thu hộ chi hộ:
STT Nội dung thu phí Mức phí
1 Khách hàng tiêu dùng cá nhân thanh toán hàng hóa, dịch vụ 0 đ
2 Khách hàng là ĐVCNTT Thỏa thuận

Theo từng thời kỳ, chính sách giá, phí cung cấp dịch vụ có thể có sự thay đổi. Trước khi áp dụng thay đổi, AppotaPay sẽ thực hiện thông báo tới Khách hàng trên website https://vi.appota.com/ và ứng dụng Ví Appota.