1. Cửa hàng đăng ký tham gia phải có mặt hàng nhất định đang bán trên thị trường có thể bán online hoặc offline.

2. Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm.

3. Có giá bán niêm yết, không mặc cả tại cửa hàng.

4. Chấp nhận hoàn tiền cho khách hàng của Appota sau khi đã áp dụng các chương trình khuyến mãi của cửa hàng.

5. Chấp nhận các điều khoản tham gia bên duới đây:

Điều khoản tham gia:

1. Cửa hàng tham gia phải ký thỏa thuận tham gia theo tư cách cá thể hoặc công ty với nhà cung cấp dịch vụ.

2. Cửa hàng tham gia có nghĩa vụ chấp nhận hoàn tiền cho toàn bộ khách hàng của Appota, không phân biệt đối tượng khách hàng, giá trị hóa đơn thanh toán và thời điểm thanh toán.

3. Cửa hàng tham gia có nghĩa vụ đặt tối thiểu 01 Poster/điểm giao dịch khổ A5 tại quầy thanh toán và 01 Poster/điểm giao dịch khổ A4 tại khu vực cửa vào để nhận diện phương thức thanh toán của cửa hàng trong suốt thời gian tham gia làm điểm chấp nhận Khuyến mại.

Hotline: 19006004