Bạn vui lòng nhập đầy đủ các thông tin dưới đây.

Dành riêng cho cửa hàng mới:


1. Đối tác bán hàng niêm yết giá, không chấp nhận mặc cả.

2. Chấp nhận hoàn tiền cho khách hàng sau khi áp dụng các chương trình khuyến mãi tại cửa hàng.

- Chúng tôi luôn có những chính sách đặc biệt để hỗ trợ và đồng hành cùng các đối tác mới.
Đăng tải thông tin trên Appota tại mục Merchant (Cửa hàng) mới.

- Có vị trí quảng cáo miễn phí cho Cửa hàng mới.

- Gửi thông báo về nội dung hoàn tiền cho các cửa hàng mới theo định kỳ.

- Hỗ trợ đào tạo nhân sự, sử dụng, quản lý phần mềm và quảng cáo online.