Các điều kiện và điều khoản dưới đây có hiệu lực kể từ khi khách hàng đăng ký thành công việc sử dụng dịch vụ thanh toán giải trí Appota, bao gồm nhưng không giới hạn các điều khoản sau:

1. Ứng dụng Appota sử dụng cho mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên, được phép sử dụng theo quy định của Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gọi tắt là Pháp luật.

2. Thông tin đăng ký với đơn vị cung cấp dịch vụ Appota là thông tin của khách hàng, bao gồm: Số điện thoại đăng ký, email, tên đăng nhập, số CMND, tài khoản ngân hàng.

3. Đơn vị cung cấp ứng dụng chỉ giải quyết các tranh chấp nếu khách hàng đã khai báo đầy đủ các thông tin đăng ký với dịch vụ Appota.

4. Chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập, mật khẩu sử dụng dịch vụ và thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết ở mức độ cao nhất nhằm phòng ngừa rủi ro bị lợi dụng thông tin vào những mục đích không được phép của người dùng.

5. Appota định danh bằng số điện thoại vì vậy người dùng chịu trách nhiệm về việc quản lý số điện thoại đã đăng ký. Trong trường hợp mua bán, chuyển nhượng số điện thoại vui lòng chuyển hết tài khoản hiện có sang số điện thoại mới. Trong trường hợp, mất số điện thoại, người dùng liên hệ với bên cung cấp dịch vụ viễn thông để khoá và lấy lại số điện thoại đó.

6. Chịu trách nhiệm đối với các giao dịch được thực hiện bằng thông tin đăng nhập vào ứng dụng Appota mà không được hủy, phủ nhận, từ chối, thay đổi, thoái thác với bất kỳ lý do nào.

7. Không dùng thẻ giả, thẻ ăn cắp để mua thẻ Appota vào ứng dụng Appota, không dùng tài khoản giả mạo để gian lận trong mua/bán hàng hoá, mua/bán hàng hoá cấm.

8. Mọi hoạt động mua bán, giao dịch trên ứng dụng Appota đều sử dụng tiền Việt Nam, có nguồn gốc rõ ràng, được sử dụng theo quy định của Pháp luật.

9. vnđ là đơn vị quy đổi sang nạp game và các dịch vụ của Appota Group được quyền kinh doanh theo pháp luật.

10. Appota tiếp nhận và xử lý các yêu cầu/khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến giao dịch trên dịch vụ Appota trong khoảng thời gian tối đa là 03 tháng (tính từ ngày phát sinh giao dịch). Qua thời hạn quy định, Appota sẽ không xử lý bất cứ yêu cầu/khiếu nại hoặc tranh chấp nào liên quan đến giao dịch.

11. Cam kết không sử dụng ứng dụng Appota vào những mục đích trái với quy định hiện hành của Pháp luật.

12. Các trách nhiệm khác theo quy định của điều kiện, điều khoản này và các quy định có liên quan của Pháp luật.

13. Thanh toán đầy đủ các khoản phí liên quan đến dịch vụ theo biểu phí được Appota quy định theo từng thời kỳ. Việc người sử dụng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Appota ban hành và thông báo biểu phí, cập nhật điều khoản và điều kiện sử dụng mới sẽ được hiểu là người dùng đồng ý với biểu phí và các điều khoản và điều kiện sử dụng này.

Trường hợp Quý khách hàng vi phạm các chính sách và điều khoản trên, Appota có quyền ngay lập tức khóa tài khoản và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm. Đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm người dùng sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, Appota và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của mình.