[HISPA] GIẢM TỚI 30% KHUNG GIỜ VÀNG

29/10/2022

Khuyến mãi

Hi Spa Tân Bình: 30% khung giờ Vàng và 10% sau khung giờ Vàng Khuyến mãi

Hi Spa Tân Phú: 15 % khung giờ Vàng và 10% sau khung giờ Vàng Khuyến mãi

Hi Spa Gò Vấp: 15% khung giờ Vàng và 10% sau khung giờ Vàng

KHUNG GIỜ VÀNG: 09:00 đến 11:00h từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần

Áp dụng cho tất cả gói dịch vụ Combo dưỡng sinh

Hướng dẫn sử dụng:

Bước 1: Đổi mã voucher [HISPA] tại Ví Appota

Bước 2: Sao chép mã code và book trên web hoặc fanpage

Fanpage:https://www.facebook.com/hispatanphu

Website:https://hispa.vn/