130 Điểm GrabRewards

Đổi 100 APoints lấy 130 điểm GrabRewards

Điểm GrabRewards được chuyển đổi từ APoint sẽ không được tính vào quá trình nâng hạng thành viên Grab và có hạn sử dụng theo chu kỳ sử dụng điểm GrabRewards.

Khi yêu cầu chuyển đổi điểm đã được gửi đi, người dùng không thể hủy hoặc đảo ngược yêu cầu. Mọi giao dịch chuyển đổi điểm được ghi nhận hoàn tất ngay lập tức và không thể hoàn lại.

Tài khoản của bạn trong cả hai chương trình phải ở trạng thái hoạt động trước khi thực hiện giao dịch.

Xem thêm về điểm GrabRewards tại đây: https://www.grab.com/vn/en/rewards/


Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Fanpage Ví Appota 
Hotline: 19006004