[LINKID] MÃ QUÀ TẶNG 30,000 VND

Vạn kết nối - chỉ một ID

Nội dung: Mã quà tặng 30.000đ dùng để nạp điểm trên LynkID

Hướng dẫn sử dụng: 

*Chuyển mã quà tặng thành ĐIỂM LYNKID

Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại trên app LynkID

Bước 2: Truy cập thông tin điểm LynkID

Bước 3: Nhập mã Quà Tặng và đổi ĐIỂM

Bước 5: Hoàn tất.

Hotline: 1900636835