[Galaxy Play] Xem phim Nhà bà nữ chỉ với 20K

XEM NHÀ BÀ NỮ - VÍ KHAO ĐÃ NƯ 50%
 

Thời gian: 20/5 - 27/5

Nội dung: ĐẮM CHÌM VỚI ƯU ĐÃI THUÊ PHIM CHỈ #20K 

Hướng dẫn:

B1: Thanh toán để mua voucher chỉ với giá 20K

B2: Truy cập website Galaxy Play, chọn thuê phim Nhà Bà Nữ

B3: Nhập mã KM vừa mua vào mục <Ưu đãi> và xác nhận thuê phim

B4: Trở lại màn hình phim Nhà Bà Nữ > Xem phim