Bún Cay Thái Hai Thuận - Combo 25k 1 Bún Thái Thập Cẩm và 1 Trà Tắc

31/01/2021

Áp dụng cho: Bún thái thập cẩm & Trà Tắc

Thời gian áp dụng:
Sáng 8h00 - 13h00
Chiều 17h00 - 22h00

Chương trình: Combo 25k 1 Bún Thái Thập Cẩm và 1 Trà Tắc

Áp dụng cho:
- Bún thái thập cẩm
-Trà Tắc

Lưu ý:
Mỗi người được dùng :
- 1 mã 1 ngày
- 1 thiết bị chứa mã

Mỗi mã chỉ:
- Dùng 1 lần
- 1 hóa đơn

1 lần thanh toán chỉ áp dụng 1 mã
Nhớ xuất trình mã ưu đãi trước khi đặt món
Áp dụng dùng tại quán và mang đi. Không áp dụng giao hàng
Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mại khác

Hotline:
- Tại quán: 0929.233.114
- Meete: 0917 247 744