Cập nhật Chính sách khách hàng thân thiết (VIP) năm 2021

2020-12-31 14:50:46

Với mục tiêu nâng cao trải nghiệm người dùng, Appota thông báo chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.


Appota xin chân trọng thông báo,

Từ ngày 01/01/2021, chính sách khách hàng thân thiết (VIP) của Appota được thay đổi như sau:

VIP 0: Nạp game dưới 100.000 vnđ

 • Giao dịch thanh toán bằng tài khoản thẻ Appota ngoại trừ nạp game tối đa 800.000 vnđ/ngày.
 • Giao dịch thanh toán bằng APoint ngoại trừ nạp game tối đa 1000 APoint/ngày.
 • 1 ngày 1 lần lượt quay ngày (spin) miễn phí.
 • Số lượt quay spin: 10 lần/ngày.

VIP 1: Nạp game vượt mốc 100.000 vnđ

 • Nạp game bằng tài khoản thẻ Appota được khuyến mại 1%
 • Giao dịch thanh toán bằng tài khoản thẻ Appota ngoại trừ nạp game tối đa 1.600.000 vnđ/ngày.
 • Giao dịch thanh toán bằng APoint ngoại trừ nạp game tối đa 4000 APoint/ngày.
 • Có thể mua thẻ Appota bằng phương thức chuyển khoản ngân hàng.
 • 1 ngày 2 lần lượt quay ngày (spin) miễn phí.
 • Số lượt quay spin: 20 lần/ngày.

VIP 2: Nạp game vượt mốc 1.000.000 vnđ

 • Nạp game bằng tài khoản thẻ Appota được khuyến mại 2%
 • Giao dịch thanh toán bằng tài khoản thẻ Appota ngoại trừ nạp game tối đa 4.000.0000 vnđ/ngày
 • Giao dịch thanh toán bằng APoint ngoại trừ nạp game tối đa 10.000 APoint/ngày.
 • Có thể mua thẻ Appota bằng phương thức chuyển khoản ngân hàng.
 • 1 ngày 3 lần lượt quay ngày (spin) miễn phí.
 • Số lượt quay spin: 40 lần/ngày.

VIP 3: Nạp game vượt mốc 20.000.000 vnđ

 • Nạp game bằng tài khoản thẻ Appota được khuyến mại 3%
 • Giao dịch thanh toán bằng tài khoản thẻ Appota ngoại trừ nạp game tối đa 8.000.000 vnđ/ngày.
 • Giao dịch thanh toán bằng APoint ngoại trừ nạp game tối đa 20.000 APoint/ngày. 
 • Có thể mua thẻ Appota bằng phương thức chuyển khoản ngân hàng.
 • 1 ngày 5 lần lượt quay ngày (spin) miễn phí.
 • Số lượt quay spin: 80 lần/ngày.
 • Miễn phí chức năng bảo mật bằng OTP.

 


Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Fanpage Ví Appota 
Hotline: 0919 015 533 (Số máy lẻ 102 đến 106)Hoàn thành Nhiệm vụ rất khả thi, rinh Combo quà 588K
Thông báo thay đổi hạn sử dụng APoint
Ví Appota chính thức mở cổng nạp Thần Long Cửu Kiếm
[Phong Lăng Thiên Hạ] Nạp qua Ví nhận quà như ý